Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Původ jména Klenovice

Kdy a kde se vzalo tohle jméno, které v místopisu Čech není ani ojedinělé, ani běžné, již nikdo nikdy s určitostí neřekne.

Kdy a kde se vzalo tohle jméno, které v místopisu Čech není ani ojedinělé, ani běžné, již nikdo nikdy s určitostí neřekne. Proto nám nezbývá nic jiného, než se domýšlet, dohadovat, vyvozovat z poznatků o jiných místech naší vlasti.

Určit dobu vzniku Klenovic jednoznačně nelze. Je však zcela pravděpodobné, že je možno položit ji do prvních století druhého tisíciletí našeho letopočtu. Myslím si, že se příliš nezmýlíme, řekneme-li, že Klenovice vznikly před osmi sty až tisíci lety a jejich zakladateli možná byli příslušníci či potomci slovanského kmene Doudlebů. Znovu ale připomínám, že tohle tvrzení nelze ničím doložit, stejně jako původ názvu naší vesnice - Klenovice. Pověst vypráví, že místní jméno Klenovice bylo odvozeno od osobního jména jednoho z vůdců Doudlebů, který se jmenoval Klen. Byl snad jmenovaný Klen zakladatelem obce? Nebo snad byl zakladatelem rodu, který dlel v naší obci a jmenoval se podle něho Klenovici? Stejně - Klenovici - jmenovala se původně i naše osada. Ale později na rozlišení osady a osadníků byl jako název pro osadu přijat 4. pád jména rodu Klenoviců - Klenovice.

Pro úplnost by však bylo dobré říci i to, že osobní jméno KLEN vzniklo z názvu stromu klen, který je, jak známo, jedním z druhů stromů čeledi javorovitých. Protože víme, že před staletími lidé dostávali nejčastěji taková jména, jež vyjadřovala určité jejich vlastnosti, můžeme se z toho dohadovat, jaký asi byl onen bájný doudlebský Klen, jaké měl vlastnosti, jestliže připomínaly vlastnosti pevného klenu.

Již výše jsem uvedl, že místní jméno KLENOVICE není v našem případě jedinečné. Stejné jméno nese několik dalších obcí a osad v Čechách a na Moravě. Lze je s malou obměnou najít i u jiných slovanských národů. Viděl jsem je například s nevelkou odchylkou napsané na silniční směrovce v někdejší severní Jugoslávii. Ale vraťme se k nám domů, do Čech, kde jméno Klenovice kromě vesnice naší nesou následující obce a osady:

  • Klenovice u Orlických Zlakovic - u Mirovic,
  • Klenovice, místní obec Frantoly, okres Prachatice,
  • Klenovice u Touškova v západních Čechách.

Ani na Moravě není toto místní jméno neznámé, jak dosvědčuje například existence Klenovic u Kojetína, okres Přerov.

Datum vložení: 28. 6. 2022 10:18
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 10:12
Autor: prevod webu

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?