Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Územní plán

Návrh změny č. 8 územního plánu Klenovice - opakované veřejné projednání

Veřejná vyhláška

změna č. 8 ÚP Klenovice - veřejná vyhláška - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,81 kB

Textová část

změna č. 8 UP Klenovice - textová část - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,07 MB

Hlavní výkres

změna č. 8 ÚP Klenovice - hlavní výkres - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 519,85 kB

Výkres základního členění území

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres základního členění území - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 522,94 kB

Koordinační výkres

změna č. 8 ÚP Klenovice - koordinační výkres - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 938,67 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 605,29 kB

Výkres širších vztahů

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres širších vztahů - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,18 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací - opak VP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,83 kB

Návrh změny č. 8 územního plánu Klenovice

Veřejná vyhláška

změna č. 8 ÚP Klenovice - veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,48 kB

Textová část

změna č. 8 ÚP Klenovice - textová část - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

Hlavní výkres

změna č. 8 ÚP Klenovice - hlavní výkres - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 539,03 kB

Výkres základního členění území

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres základního členění území - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,08 kB

Koordinační výkres

změna č. 8 ÚP Klenovice - koordinační výkres - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 946,98 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 590,79 kB

Výkres širších vztahů

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres širších vztahů - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

změna č. 8 ÚP Klenovice - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací - zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,88 kB

Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Textová část

úplné znění UP Klenovice po vydání změn 1 2 3 4 5 6 - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

Hlavní výkres

úplné znění UP Klenovice po vydání změn 1,2,3,4,5,6 - hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

Výkres základního členění území

úplné znění UP Klenovice po vydání změn 1,2,3,4,5,6 - výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 758,75 kB

Koordinační výkres

úplné znění UP Klenovice po vydání změn 1,2,3,4,5,6 - koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

úplné znění UP Klenovice po vydání změn 1,2,3,4,5,6 - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 943,51 kB

Změna č. 6 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

změna č. 6 ÚP Klenovice - veřejná vyhláška - vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,45 kB

Textová část

změna č. 6 ÚP Klenovice - textová část - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,17 MB

Hlavní výkres

změna č. 6 ÚP Klenovice - hlavní výkres - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,83 kB

Výkres základního členění území

změna č. 6 ÚP Klenovice - výkres základního členění území - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,59 kB

Koordinační výkres

změna č. 6 ÚP Klenovice - koordinační výkres - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,67 kB

Schéma řešených území

změna č. 6 ÚP Klenovice - schema řešených území - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 6 ÚP Klenovice - výkres předpokladných záborů půdního fondu - pro vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,97 kB

Návrh změny č. 6 územního plánu Klenovice

Veřejná vyhláška

změna č. 6 ÚP Klenovice - veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,11 kB

Textová část

změna č. 6 ÚP Klenovice - textová část - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,17 MB

Výkres základního členění území

změna č. 6 ÚP Klenovice - výkres základního členění území - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,59 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 6 ÚP Klenovice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,97 kB

Schéma řešených území

změna č. 6 ÚP Klenovice - schema řešených území - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Koordinační výkres

změna č. 6 ÚP Klenovice - koordinační výkres - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,67 kB

Hlavní výkres

změna č. 6 ÚP Klenovice - hlavní výkres - pro zVP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,35 kB

Územní studie Na Dílech

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 458,15 kB

Situace širších vztahů

Situace širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 341,17 kB

Koordinační situace s regulativy

Koordinační situace s regulativy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB

Situace do ortofotomapy

Situace do ortofotomapy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,53 kB

Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4 a 5

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 858,14 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 745,37 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 926,54 kB

Změna č. 5 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,38 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 549,39 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 532,52 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 962,13 kB

Schéma řešených území

Schéma řešených území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,86 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,02 kB

Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 745,21 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 742,19 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 846,03 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

Změna č. 4 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,17 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,88 kB

Textová část s vyznačením změn

Textová část s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,63 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,04 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,38 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,51 kB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,48 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,52 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,29 kB

Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2 a č. 3

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,25 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1009,2 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 666,07 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,93 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 850,01 kB

Změna č. 3 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,55 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 694,8 kB

Textová část s vyznačením změn

Textová část s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 846,18 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 535,29 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 493,24 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 944,74 kB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,7 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 666,63 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,56 kB

Územní plán Klenovice - úplné znění po změně č. 1 a změně č. 2

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 846,58 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 954,35 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 604,64 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,86 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 883,54 kB

Změna č. 2 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,48 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 668,95 kB

Srovnávací text

Srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 836,33 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,07 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,91 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 683,16 kB

Schéma řešených území

Schéma řešených území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 472,96 kB

Změna č. 1 územního plán Klenovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,25 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,03 kB

Srovnávací text

Srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 839,75 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 577,76 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 558,17 kB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 539,7 kB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB

Územní plán Klenovice

Veřejná vyhláška - Územní plán Klenovice

Veřejná vyhláška - Územní plán Klenovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,56 kB

Územní plán Klenovice - hlavní výkres

Územní plán Klenovice - hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Územní plán Klenovice - textová část

Územní plán Klenovice - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,56 kB
Zobrazeno 1-20 ze 103

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?