Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Publikace o obci Klenovice

Napsal: PhDr. Jaroslav Hojdar, narozen v Klenovicích r. 1933

U příležitosti oslav šesti set let Klenovic vydal roku 1998 Obecní úřad v Klenovicích.
Foto: Jan Fitl a archiv Obecního úřadu Klenovice.

Předmluva autora

Předmluva autora

Datum: 28. 6. 2022

Někteří lidé procházejí naším životem, aniž zaznamenáme jejich přítomnost, kroky jiných mizí v dáli, sotvaže přešli.

Původ jména Klenovice

Datum: 28. 6. 2022

Kdy a kde se vzalo tohle jméno, které v místopisu Čech není ani ojedinělé, ani běžné, již nikdo nikdy s určitostí neřekne.

Fotokopie nejstaršího dochovaného záznamu z roku 1398

První písemný záznam

Datum: 28. 6. 2022

Na úsvitu našich dějin - v dobách feudalismu - měl každý svého pána, svoji vrchnost, jíž byl poddán, musel ji poslouchat, musel pro ni robotovat, odvádět jí dávky a byl jí často vydán na milost i nemilost.

15. století

Datum: 28. 6. 2022

Počátek patnáctého století byl poznamenán velkým sociálním a náboženským vřením.

Smlouva z roku 1594 (úvodní část)

16. století

Datum: 28. 6. 2022

V předešlé části jsme si pověděli o tom, že dobytím louňovického kláštera husity Nedvědický újezd se stal, stejně jako mnoho jiných vesnic v okolí Tábora, součástí jeho panství.

Památný náhrobní kámen

17. století

Datum: 28. 6. 2022

Druhá polovina šestnáctého století přináší také věřícím Soběslavi a Soběslavska rychlou náboženskou diferenciaci a změny.

18. století

Datum: 28. 6. 2022

Období vlády císařovny Marie Terezie je mimo jiné i dobou zavádění pořádku do evidence rustikálu (hospodářství poddaných), robotních povinností a dominikálu (hospodářství vrchnostenská).

Odvolání proti rozsudku krajského soudu v Táboře ze dne 12. prosince 1870 (omylem uvedeno 22. prosince 170) a vlastnoručním podpisem Vojtěcha Flíčka. Všimněte si jména advokáta, který V. Flíčka zastupoval

19. století

Datum: 28. 6. 2022

S koncem osmnáctého a s počátkem devatenáctého století přichází i do vesnic kolem Soběslavi znovu trápení, které vždy provází válku a příchod vojsk do kraje.

Dům číslo 68

Stavby

Datum: 28. 6. 2022

Tuto kapitolu bych chtěl věnovat stavbám dvou domů, které v posledních desetiletích devatenáctého století vybočily z tehdejší všednosti.

Václav Petrů z Klenovic

Významní občané

Datum: 28. 6. 2022

Nyní se ve vyprávění vraťme od počátku našeho století zpět do doby kolem poloviny století minulého - devatenáctého.

Klenovická kaplička

Světové války

Datum: 28. 6. 2022

První světová válka v letech 1914 - 1918 zasáhla krutě i životy obyvatel Klenovic. Narukovat do ní musely desítky místních mužů.

2. polovina 20. století

Datum: 28. 6. 2022

Růst a hospodářský rozvoj Klenovic v prvních poválečných letech stagnoval.

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?