Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Obecní symboly

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20.8.2007 schválilo návrh znaku a vlajky obce zpracovaný heraldikem panem Miroslavem J.V.Pavlů. Dne 1.4.2008 převzal starosta obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka "Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky" obci Klenovice.

Znak obce

Znak obce

Popis znaku obce

V modro-červeně polceném štítě zlatá opatská berla se stříbrným sudariem zdobeným červeným křížkem a zlatým třepenín, z níž do stran vyrůstají listy javoru klenu, každý se dvěma křídlatými plody. V hlavě štítu dvě lilie, pravá zlatá, levá stříbrná.

Vlajka obce

Vlajka obce

Popis vlajky obce

List tvoří čtyři svislé pruhy, žlutý, modrý, červený a bílý v poměru 1:2:2:1. Uprostřed žlutá opatská berla s bílým sudariem zdobeným červeným křížkem a žlutým třepením, z níž do stran vyrůstají listy javoru klenu, každý se dvěma křídlatými plody. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Symbolika znaku a vlajky obce Klenovice (Miroslav J.V.Pavlů, heraldik)

Existence osady ležící nedaleko Soběslavi je nepřímo doložena k r. 1398 v přídomku vladyky Jarky z Klenovic. Coby součást Nedvědického újezdu náležely Klenovice od nepaměti premonstrátskému klášteru v Louňovicích pod Blaníkem. V období husitských válek připadly městu Táboru, v letech 1548-94 Rožmberkům, nato je až do Bílé hory vlastnila Soběslav. Konfiskovaný majetek města včetně Klenovic získal pak Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.

V dodnes převážně zemědělské obci se zachovalo několik příkladů lidové architektury z počátku a konce 19. století. Rovněž z této doby pochází návesní kaple se zvoníčkou.

Kompozice klenovického znaku představuje spojení tzv. mluvícího znamení (listy javoru klenu s charakteristickými křídlatými plody) a připomínky bývalých významných majitelů vesnice - louňovického kláštera (opatská berla), Rožmberků (kombinace červené a stříbrné) a města Soběslavi (modrá z jejich městského znaku). Z návrhu znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?