Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Sběrné místo na odpady

Sběrné místo je umístěno u silnice I/3 na konci obce po pravé straně ve směru na Tábor.

Sběrné místo na odpadySběrné místo na odpady
sjezd ze silnice I/3 - příjezd ke sběrnému místu

Provozní doba

  • středa: 16 - 18 hodin (pouze v době letního času)
  • sobota: 9 - 12 hodin (v době zimního času),  10 - 12 hodin (v době letního času),  13 - 15 hodin (pouze v měsíci dubnu)
  • neděle: 17 - 19 hodin (pouze v měsících květnu - září)

Odpovědný vedoucí: Milan Šuba

Do sběrného místa je možné ukládat: drobné kovy (bez znečištění), sklo bílé a barevné (bez zbytků), plasty (čisté), papír (noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír a sešity), tetrapacky (nápojové kartony), velký kovový odpad (bez nekovových částí), pneumatiky (osobní auta), kompostovatelný odpad (zeleň a rostlinné zbytky – jaro a podzim), ostatní nekompostovatelný odpad, monočlánky, lékovky a vyřazené léky, olověné akumulátory, zářivky, elektrotechnika a chladničky s mrazáky.

Likvidaci odpadů v obci Klenovice řeší obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?