Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Psi

Místní poplatek ze psů

první pes: 50,- Kč
každý další pes: 75,- Kč
první pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 50,- Kč
každý další pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 75,- Kč
splatnost 31. 3. 2024

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů - zde ke stažení (319.41 kB).

Osvobození
Od poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích),
b) držitel psa přihlášený v osadě Ovčín, na samotách a v chatových oblastech.

Pro ohlášení nároku na osvobození je možno využít formulář Ohlášení nároku na osvobození od místního poplatku ze psů, k němuž je nutno přiložit dokumenty dokládající existenci skutečností zakládajících tyto nároky. Ohlášení včetně souvisejích dokladů je nutno předložit ve lhůtě do splatnosti poplatku, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku. Formulář zde ke stažení (184.66 kB).

 

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?