Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Stočné

Stočné (odvádění odpadních vod)

výše 900,- Kč
splatnost 31. 3. 2024

Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci
b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost).

Osvobození a úlevy
Osvobození a úlevy od placení stočného jsou ve shodném rozsahu jako osvobození a úlevy od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vztah mezi občanem a vlastníkem kanalizace (obcí) je smluvně ošetřen Smlouvou o odvádění odpadních vod a dále se řídí Obchodními podmínkami odvádění odpadních vod. Výši poplatku stanovuje vlastník kanalizace (obec) a v současné době činí 25,- Kč za 1 m3, což je v přepočtu dle směrných čísel roční potřeby vody 900,- Kč ročně za 1 osobu trvale hlášenou v nemovitosti. U majitelů rekreačních nemovitostí je stočné stanoveno dle směrných čísel ve výši 36 m3 ročně, což je při ceně 25,- Kč za 1m3 900,- Kč ročně.

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?